Na co zwrócić uwagę w czasie szukania wykonawcy oraz projektu:

- Podstawowym materiałem przy wykonywaniu konstrukcji budynku musi być drewno sosnowe suszone oraz czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami co zapewnia odporność przed degradacją biologiczną drewna (W drewnie suszonym komorowo nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów, w czasie suszenia zabijane są larwy owadów oraz całkowicie zatrzymany jest proces sinienie drewna. ) oraz zabezpiecza drewno przed ogniem (płomienie ślizgają się po deskach)

Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W trakcie budowy - trwającej przeważnie kilkanaście tygodni - drewno wysycha do wilgotności około 16%, co zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów.

- Projekt powinien opierać się na modułach tzn. rozstaw elementów konstrukcyjnych powinien wynosić 40 lub 60 cm a rozmiary elementów konstrukcji powinny wynosić od 89mm do 237mm oraz stałej grubości 38mm.

- W roku 2014 zmieniono przepisy odnośnie współczynnika przewodności cieplnej ściany U który teraz musi być niższy niż 0.25 W/(m2K) dlatego trzeba zwrócić uwagę na grubość ocieplenia oraz parametry współczynnika przewodności cieplnej λ dla materiałów izolacyjnych.

- Styropian bezpośrednio przykręcony lub przyklejony do ściany nie pozwala ścianie oddychać i nie zapewnia odpowiedniej wymiany wilgoci w budynku co może skutkować zawilgoceniem ścian i pojawieniem się grzybów i pleśni na jej warstwach.

- Dach musi być wentylowany na całej swojej powierzchni dlatego trzeba stosować wentylację połaci dachowej oraz wywietrzniki kalenicowe

- Podwaliny muszą być zakonserwowane preparatami zabezpieczających przed wilgocią oraz ułożone na warstwie grubej papy oraz pianki zabezpieczającej przed nieszczelnościami.

- Jedynymi elementami zabezpieczonymi chemicznie w budynku powinny być podwaliny. Malowanie całej konstrukcji wprowadza niepotrzebną chemię do budynku która przez cały okres użytkowania będzie wydzielać szkodliwe substancje.

- Konstrukcja musi być stawiana z dużymi rygorami technicznymi oraz wiedzą zapewniającą jej prawidłowe powstanie i użytkowanie.

Infinite 2014 all rights reserved